torek, 19. marec 2013

Vreme na Zaplani v meteorološki zimi 2012/2013

December, januar in februar so meseci meteorološke zime. Na območju osrednje Slovenije je bila letošnja meteorološka zima za stopinjo toplejša od dolgoletnega povprečja 1961-1990. S soncem je bila obsijana skromno in padavine so bile zelo pogoste, vendar je bila v nasprotju z nekaterimi deževnimi zimami v bližnji preteklosti bogata predvsem s padavinami v obliki snega. Rekordno debela snežna odeja je bila na Zaplani izmerjena v mesecu februarju.

Povprečna zimska temperatura na Zaplani je bila -0,6 °C, povprečna najnižja -2,8 °C in povprečna najvišja 1,7 °C. Najnižja izmerjena temperatura je bila -14,0 °C (13. december), najvišja pa 14,4 °C (5. januar). Izmerjena je bila absolutna najvišja temperatura za mesec januar. Bilo je zelo malo ur s Soncem in posledično je bilo tudi malo jasnih in mrzlih noči. Minula zima zato ni bila posebej ugodna za mrazišča in tudi na meteorološki postaji na Spodnji Zaplani v enajstih zimskih sezonah še vedno ni bila presežena najnižja temperatura -18,5 °C, izmerjena 1. marca 2005. Količina padavin je bila nadpovprečna, padlo je 448,5 mm padavin, kar je za četrtino več od povprečnih zimskih padavin na meteorološki postaji v Rovtah. Podpovprečno namočen je bil samo mesec december, izstopal pa je zlasti mesec februar s preko 200 mm padavin. 24. februarja popoldne je bila izmerjena 119 cm debela snežna odeja, kar je največ od pričetka meritev na vremenski postaji Zaplana. V nižjih hribovjih nad Logaškim poljem, denimo na Zaplani in v Petkovcu, je bila snežna odeja opazno debelejša kot v Logatcu. Tekom zime se je razlika povečevala in celo presegla 30 cm. V mraziščih ob zelo redkih jasnih nočeh ni bilo rekordno nizkih temperatur, zaradi pogostih snežnih padavin in neizrazitih vmesnih odjug pa je v določenih mraziščih prišlo do nastanka zelo debele snežne odeje. V mrazišču Globoka dolina pri Jezercu je snežna odeja v višino merila 161 cm. Na podatke o pričakovano zelo veliki zimski vsoti novozapadlega snega bo potrebno še počakati, saj lahko na Zaplani izdatno sneži tudi še v aprilu.
 
Na vremenski postaji Zaplana je minila nadpovprečno topla zima, ki pa je bila po drugi strani zelo vlažna, oblačna in bogata s snežnimi padavinami. Takšen tip zime je dober pokazatelj zmogljivosti nekaterih modernih načinov ogrevanja na obnovljive vire energije. Meteorološka zima 2005/2006 je bila sicer manj snežena, toda podobno oblačna in še precej hladnejša od minule zime.
 
 
Meteorološka zima 2012/2013 na Zaplani v primerjavi s preteklimi zimami.
 
Tekom letošnje zime je na območju Zaplane beležilo temperaturo zraka največ termometrov doslej. V spodnji tabeli so zbrani statistični podatki z vremenske postaje Zaplana (reprezentativna za območje Spodnje Zaplane), Ulovke (najvišja točka Zaplane), ter mrazišč Dolinca in Globoka dolina. Prvo mrazišče je odprtega tipa in beleži zelo nizke nočne temperature, drugo mrazišče je zaprtega tipa in beleži nizke temperature predvsem čez dan. Uporabljeni so bili tudi podatki z vremenske postaje Šentjošt nad Horjulom, ki je predvidoma najbolj reprezentativna za Zgornjo Zaplano na nadmorski višini okoli 650 m. Tabela prikazuje število hladnih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), ledenih dni (najvišja dnevna temperatura je nižja ali enaka 0 °C), mrzlih dni (najnižja dnevna temperatura je nižja ali enaka -10 °C), absolutno najnižjo oziroma najvišjo zimsko temperaturo (T min in T max), zimsko povprečje minimalne oziroma maksimalne dnevna temperature (Tmin povp in Tmax povp) ter povprečno zimsko temperaturo (T povp – dnevno povprečje je izračunano iz vrednosti temperature ob 7., 14. in dvakratne vrednosti temperature ob 21. uri).
 
Temperaturni podatki za meteorološko zimo 2012/2013.
 
Po obarvanosti polj v tabeli je moč hitro razločiti mrazišča od preostalih vremenskih postaj, do izraza pa pride tudi položaj posamezne vremenske postaje glede na nižje doline. Vremenska postaja Zaplana se nahaja v jezeru hladnega zraka, ki ponoči pogosto pokriva okolico Logaškega polja in ki se steka v smeri Vrhnike. Postaji Šentjošt in Ulovka ležita visoko nad dnom najbližje doline in tako se ponoči hladnejši zrak prosto odliva po pobočjih. Postaji zato beležita višje minimalne temperature, večje število hladnih in ledenih dni na Ulovki pa je v minuli zimi predvsem posledica zelo oblačnega februarja, v katerem je bila temperaturna inverzija zelo redka. V odprtem mrazišču Dolinca je pričakovano največje število dni z zelo nizkimi temperaturami, v zaprtem mrazišču Globoka dolina pa je bila v celi zimi najvišja temperatura le 3,9 °C.

Viri podatkov:

- spletne strani Agencije RS za okolje
- zasebna vremenska postaja Šentjošt nad Horjulom


Pripravil: Martin Gustinčič

0 komentarji:

Objavite komentar