O društvu


Društvo za raziskovanje vremena in podnebja je bilo ustanovljeno 15.9.2012. Ideja o ustanovitvi se je porodila predvsem kot želja po zapolnitvi praznine, ki vlada na tem področju, saj do sedaj ni bilo podobne organizacije, v kateri bi lahko opravljali zastavljene projekte.

Namen društva je opravljanje meteoroloških meritev, raziskovanje vremena in podnebja ter posredovanje spoznanj širši javnosti.
Preostali cilji društva so:

- raziskovanje meteoroloških pojavov in krajevnih podnebnih značilnosti,
- popularizacija in razvoj meteorologije v širši družbeni skupnosti,
- sodelovanje na različnih projektih povezanih z meteorologijo in klimatologijo,
- sodelovanje z mediji.

Društvo trenutno deluje na več področjih. Že tretje leto merimo temperaturo zraka na višinskih merilnih postajah. Te so postavljene na vzpetinah od 800 do 1550 metrov nadmorske višine. Najdaljši niz podatkov imamo z Javornika nad Črnim vrhom pri Idriji.

Več let se ukvarjamo tudi z meritvami temperature v mraziščih. To so običajno kraške globeli, kjer je temperatura zraka pogosto precej nižja kot v njihovi okolici, saj lahko temperaturna razlika presega 10 °C.

Večina aktivnih članov društva razpolaga z lastnimi meteorološkimi postajami, aktualne vremenske podatke pa redno objavljajo na svetovnem spletu.

OSEBNA IZKAZNICA DRUŠTVA: 
Društvo za raziskovanje vremena in podnebja
Sedež: Petkovec 64,1373 Rovte
GSM: 041641442
Web: http://www.vreme-podnebje.si
Email: info@vreme-podnebje.si
Matična številka: 4046846
TRR: SI56 6100 0000 4188 613