Projekti


MREŽA METEOROLOŠKIH POSTAJ NA DINARSKI PREGRADI
Večji projekt v društvu je mreža meteoroloških postaj na Dinarski pregradi. Z njo želimo natančno raziskati dogajanje na tem masivu ob različnih vremenskih situacijah in podrobneje preučiti vpliv le-tega na različne meteorološke spremenljivke, predvsem temperaturo, padavine in veter. V prihodnosti tako načrtujemo postavitev več meteoroloških postaj s totalizatorji, s katerimi bomo lahko podrobneje preučevali vpliv reliefa na dinamiko tamkajšnjega vremena in podnebja. Na pregradi sicer že deluje več društvenih postaj.

MRAZIŠČA
Mrazišča so ponavadi kraške vrtače v katerih se ob ugodnih pogojih (čimbolj suh zrak, jasno vreme, snežna odeja) zrak ohlaja precej hitreje kot v bližnji okolici. Tako so lahko temperaturne razlike med robom vrtače in njenim dnom tudi več kot 20 °C. V društvu merimo temperaturo v nekaj vrtačah predvsem na Dinarski pregradi. Z meritvami v mraziščih želimo raziskati skrajne meje, do katerih se lahko spusti temperatura zraka na območju Slovenije in ob tem preučiti vpliv reliefa in vremena na ta zanimiv vremenski dogodek.

METEOROLOŠKE POSTAJE OB DOMOVIH CŠOD
Ob ustanovitvi društva smo si zadali cilj, da bomo naše znanje prenašali tudi na mlajše generacije. Tako je nastalo sodelovanje med našim društvom in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti. V okviru tega projekta smo do sedaj postavili 2 meteorološki postaji, ki sta namenjeni tako našim raziskavam kot tudi lokalnim prebivalcem ter predvsem pedagoškim namenom CŠOD. V prihodnje načrtujemo postavitev novih postaj ter izvedbo delavnic, s katerimi bi povečali zanimanje otrok za naravoslovne znanosti.

Vse informacije o naših dejavnostih  lahko dobite na e-naslovu: info@vreme-podnebje.si.